DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200

DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200

LOW VOC AND NON TOLUENE  PRODUCE : CRT200DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200 DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ အရည္ေသြးျမင့္လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္မထိခိုက္ေစ ရန္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : GP အရြယ္အစား : 600 g/ 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 3000-4000 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : Tonluene မပါဝင္ေသာ VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ကို ႐ွဴးဖိနပ္လုပ္ငန္း၊ သေရ လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္း၊ ဆိုဖာ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊ အတြင္ပိုင္း ပရိေဘာဂ အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္း လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၊ စက္ရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း: လုပ္ငန္းသံုး ဘရက္ရွ္(brush) မီးေလာင္နိုင္စြမ္း : မီးေလာင္လြယ္သည္

DAT offers high-quality adhesives utilizing low VOC and non toluene solvents. This range has been developed to provide a safer working environment during application, and conforms to government and environmental requirements. TYPE : GP SIZE : 600 g/ 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 3000-4000 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A multipurpose Non Toluene / Low VOC adhesive click here suitable for the shoe, leather goods, automotive, upholstery, interior furnishing, flooring, wood working and insulation industries. APPLICATIONS EQUIPMENT : Brush FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

Address
Amata Nakorn Industrial Estate 700/242 Moo 1, Bangkao Panthong Chonburi 20160
Phone
+663 846 5661-2
E-mail
dalelamb@dunlopadhesives.com
Website
dunlopadhesives.aecgateway.com

 

วาล์วกับดักไอน้ำ

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกระบบท่อไอน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ โดยจะต้องระบายออกให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือต้องปิดกั้นไอน้ำไม่ให้มีการรั่วไหลออกมาด้วย จะสามารถรักษาไอน้ำที่ดีไว้ และเอาไอน้ำที่ไม่ดีออกจากระบบ

หน้าที่หลักของกับดักไอน้ำ
- ระบายน้ำร้อนที่เกิดขึ้นให้ออกไปให้เร็วที่สุดตามหลักการที่ออกแบบของอุปกรณ์
- ปิดกั้นไอน้ำไม่ให้ไอน้ำมีการรั่วไหล
- ระบายอากาศและก๊าซ ที่ไม่กลั่นตัวให้ออกไปให้เร็วที่สุด


จำหน่ายกับดักไอน้ำ วาล์วกับดักไอน้ำ อุปกรณ์ในระบบไอน้ำ จำหน่ายอุปกรณ์ไอน้ำ
เมดิฟรุ๊ต บจก.

 


 

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trapping)

 


ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com

 
บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ Spirax sarco จำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ Spirax sarco ออกแบบ และติดตั้ง วาล์วไอน้ำ สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ บอยเลอร์ ออกแบบระบบไอน้ำและวาล์วไอน้ำ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไอน้ำอุตสาหกรรม
จำหน่ายวาล์ไอน้ำ อุปกรณ์ไอน้ำ ระบบไอน้ำ วาล์วสตีมแทร็ป กับดักไอน้ำ วาล์วลดแรงดันไอน้ำ จำหน่ายวาล์วสตรีม เมดิฟรุ๊ต บจก. ตัวแทนจำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ วาล์วสไปแร็กซ์, สไปแร็กซ์ ซาร์โก จำหน่ายอุปกรณ์ไอน้ำคุณภาพ อุปกรณ์ระบบไอน้ำ จำหน่ายกับดักไอน้ำ ขาย Steam Traps จำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ ระบบไอน้ำ Spirax sarco จำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ Spirax sarco รับออกแบบ และติดตั้ง วาล์วไอน้ำ สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ บอยเลอร์ รับออกแบบระบบไอน้ำ

 


สนใจติดต่อ
เมดิฟรุ๊ต บจก.
19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. : +662 567 2484, +668 6889 5580
แฟกซ์ : +662 958 9544
อีเมล : suwat1318@yahoo.com
medifruit.brandexdirectory.com

เครื่องจักรงานโลหะ

เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ, เครื่องจักรงานโลหะ : กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

 

 

เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ 


เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ 

 

 
ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่นนั้น กระบวนการพับ (bending) เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่แทบจะขาดไม่ได้ในการผลิตชิ้นงาน
 
 
 
ในศตวรรษที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีของเครื่องพับโลหะแผ่นนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย โดยในยุคก่อนปี 1950 จะเป็นเครื่องพับแบบ mechanical press เครื่องพับประเภทนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนของเครื่อง ส่งกำลังมาที่คานบนให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง แล้วอัดลงมาประกบชิ้นงานและคานล่าง ซึ่งข้อเสียคือ ใช้กำลังไฟเยอะ , เสียงดัง, ความปลอดภัยต่ำ และควบคุมกำลังไม่ได้
 
 
 
ต่อมาจึงมีการคิดค้นเครื่องพับไฮดรอลิก ซึ่งสามารถแก้ข้อเสียของเครื่อง mechanical press ได้เกือบทั้งหมด เครื่องพับไฮดรอลิกจะมีกระบอกไฮดรอลิกสองกระบอกที่ด้านซ้ายขวาของเครื่อง กระบอกไฮดรอลิกนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนคานบนให้ค่อยๆเลื่อนลงมา  โดยผู้ทำงานสามารถเลือกกำลังให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน, ปลอดภัย และพับชิ้นงานได้แม่นยำกว่า
 
 
 
ในยุคต่อมามีการนำ CNC controller เข้ามาใช้ในเครื่องพับไฮดรอลิก จึงทำให้การควบคุมต่างๆแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีก และทำให้เครื่องพับไฮดรอลิกเป็นเครื่องพับที่นิยมมากที่สุด กระทั่งทุกวันนี้
 
 
 
ในช่วงยุค 1990s เครื่องพับอีกประเภทหนึ่งที่สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวเลือก คือ เครื่องพับระบบไฟฟ้า Electric Brake เครื่องพับประเภทนี้ จะใช้ servo motor เป็นตัวส่งกำลังไปที่บอลสกรูหรือระบบรอกเพื่อขับเคลื่อนคานบนให้ขึ้นลงในแนวดิ่ง เครื่องประเภทนี้มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ความแม่นยำ, การดูแลรักษา, ความปลอดภัย แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผลิตเครื่องที่มีกำลังสูงมากนัก เครื่อง Electric Brake ระบบบอลสกรูที่มีกำลังสูงสุดในท้องตลาดคือ 88 ตัน
 
 
 
ถ้าต้องการกำลังมากกว่านี้ก็ต้องใช้ระบบไฮดรอลิก หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ระบบไฮบริด คือ เครื่องลูกผสมระหว่างระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


      เครื่องจักรงานโลหะ, งานดัดเหล็กรูปพรรณ, เครื่องเจาะสว่าน, จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องจักรงานโลหะราคาถูก, จำหน่ายงานดัดเหล็กรูปพรรณ, งานดัดเหล็กรูปพรรณราคาถูก, จำหน่ายเครื่องเจาะสว่าน, เครื่องเจาะสว่านราคาถูก, งานขัด, เจียรนัย, เครื่องตัด พับ ม้วน ขนาดเล็ก, เครื่องพับเหล็ก, เครื่องเลื่อยวงเดือน, เครื่องจัดโค้งขนาดใหญ่, นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา : กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ผู้นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา พร้อมทีมงานติดตั้งและดูแลลูกค้าหลังการขาย  เครื่องจักรเพื่องานอุตสาหกรรมโลหะ, เครื่องพับ, เครื่องตัดโลหะแผ่น, เครื่องตัดเจาะอเนกประสงค์ระบบไฮดรอลิกส์, เครื่องเลื่อยวงเดือน, เครื่องเลื่อยสายพาน, เครื่องดัดโค้งโลหะรูปพรรณ, เครื่องขัดกระดาษทราย, เครื่องเจียรนัยเครื่องมือ, เครื่องขัดเงา, แท่นเจาะสว่าน เครื่องตัด-เจาะ, เครื่องพับเหล็กอเนกประสงค์, เครื่องตัดพลาสมา, เครื่องตัดเจาะ, เครื่องเจียร, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องพับเหล็ก, เครื่องพับเหล็กขนาดใหญ่, เครื่องดัดโค้ง, เครื่องจักรนำเข้า, เครื่องตัดเหล็กฉาก, เครื่องเจาะ, เครื่องบากมุม, เครื่องตัดเพลา

บริษัท กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Karat International Co., Ltd.)

ผู้นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา พร้อมทีมงานติดตั้งและดูแลลูกค้าหลังการขาย

 

สนใจติดต่อ
กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
899/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ เครื่องจักรงานโลหะ : +668 1835 6622 ,+669 0878 8718,+662 734 4511-3
โทรสาร : +662 734 4514
อีเมลล์ : karatinter@karatinter.com,karatitl@truemail.com
เว็บไซต์ : karatinter.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.karatinter.com

เครื่องจักรงานโลหะ

เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ, เครื่องจักรงานโลหะ : กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

 

 

เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ 


เครื่องพับเหล็กแผ่นแบบเท้าเหยียบ 

 

 
ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่นนั้น กระบวนการพับ (bending) เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่แทบจะขาดไม่ได้ในการผลิตชิ้นงาน
 
 
 
ในศตวรรษที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีของเครื่องพับโลหะแผ่นนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย โดยในยุคก่อนปี 1950 จะเป็นเครื่องพับแบบ mechanical press เครื่องพับประเภทนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนของเครื่อง ส่งกำลังมาที่คานบนให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง แล้วอัดลงมาประกบชิ้นงานและคานล่าง ซึ่งข้อเสียคือ ใช้กำลังไฟเยอะ , เสียงดัง, ความปลอดภัยต่ำ และควบคุมกำลังไม่ได้
 
 
 
ต่อมาจึงมีการคิดค้นเครื่องพับไฮดรอลิก ซึ่งสามารถแก้ข้อเสียของเครื่อง mechanical press ได้เกือบทั้งหมด เครื่องพับไฮดรอลิกจะมีกระบอกไฮดรอลิกสองกระบอกที่ด้านซ้ายขวาของเครื่อง กระบอกไฮดรอลิกนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนคานบนให้ค่อยๆเลื่อนลงมา  โดยผู้ทำงานสามารถเลือกกำลังให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน, ปลอดภัย และพับชิ้นงานได้แม่นยำกว่า
 
 
 
ในยุคต่อมามีการนำ CNC controller เข้ามาใช้ในเครื่องพับไฮดรอลิก จึงทำให้การควบคุมต่างๆแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีก และทำให้เครื่องพับไฮดรอลิกเป็นเครื่องพับที่นิยมมากที่สุด กระทั่งทุกวันนี้
 
 
 
ในช่วงยุค 1990s เครื่องพับอีกประเภทหนึ่งที่สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวเลือก คือ เครื่องพับระบบไฟฟ้า Electric Brake เครื่องพับประเภทนี้ จะใช้ servo motor เป็นตัวส่งกำลังไปที่บอลสกรูหรือระบบรอกเพื่อขับเคลื่อนคานบนให้ขึ้นลงในแนวดิ่ง เครื่องประเภทนี้มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ความแม่นยำ, การดูแลรักษา, ความปลอดภัย แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผลิตเครื่องที่มีกำลังสูงมากนัก เครื่อง Electric Brake ระบบบอลสกรูที่มีกำลังสูงสุดในท้องตลาดคือ 88 ตัน
 
 
 
ถ้าต้องการกำลังมากกว่านี้ก็ต้องใช้ระบบไฮดรอลิก หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ระบบไฮบริด คือ เครื่องลูกผสมระหว่างระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


      เครื่องจักรงานโลหะ, งานดัดเหล็กรูปพรรณ, เครื่องเจาะสว่าน, จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องจักรงานโลหะราคาถูก, จำหน่ายงานดัดเหล็กรูปพรรณ, งานดัดเหล็กรูปพรรณราคาถูก, จำหน่ายเครื่องเจาะสว่าน, เครื่องเจาะสว่านราคาถูก, งานขัด, เจียรนัย, เครื่องตัด พับ ม้วน ขนาดเล็ก, เครื่องพับเหล็ก, เครื่องเลื่อยวงเดือน, เครื่องจัดโค้งขนาดใหญ่, นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา : กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ผู้นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา พร้อมทีมงานติดตั้งและดูแลลูกค้าหลังการขาย  เครื่องจักรเพื่องานอุตสาหกรรมโลหะ, เครื่องพับ, เครื่องตัดโลหะแผ่น, เครื่องตัดเจาะอเนกประสงค์ระบบไฮดรอลิกส์, เครื่องเลื่อยวงเดือน, เครื่องเลื่อยสายพาน, เครื่องดัดโค้งโลหะรูปพรรณ, เครื่องขัดกระดาษทราย, เครื่องเจียรนัยเครื่องมือ, เครื่องขัดเงา, แท่นเจาะสว่าน เครื่องตัด-เจาะ, เครื่องพับเหล็กอเนกประสงค์, เครื่องตัดพลาสมา, เครื่องตัดเจาะ, เครื่องเจียร, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องพับเหล็ก, เครื่องพับเหล็กขนาดใหญ่, เครื่องดัดโค้ง, เครื่องจักรนำเข้า, เครื่องตัดเหล็กฉาก, เครื่องเจาะ, เครื่องบากมุม, เครื่องตัดเพลา

บริษัท กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Karat International Co., Ltd.)

ผู้นำเข้าเครื่องจักรงานโลหะจากยุโรปและอเมริกา พร้อมทีมงานติดตั้งและดูแลลูกค้าหลังการขาย

 

สนใจติดต่อ
กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
899/1 ถนนลาดกระบัง เครื่องเจาะสว่าน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ : +668 1835 6622 ,+669 0878 8718,+662 734 4511-3
โทรสาร : +662 734 4514
อีเมลล์ : karatinter@karatinter.com,karatitl@truemail.com
เว็บไซต์ : karatinter.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.karatinter.com

วางระบบไฟฟ้าโรงงาน

ติดตั้งระบบปรับอากาศ, วางระบบไฟฟ้าโรงงาน, วางระบบประปาโรงงาน, วางระบบปรับอากาศ : คูล-เทค บจก.

 

 

ติดตั้งระบบปรับอากาศ

 

วางระบบไฟฟ้าโรงงาน, วางระบบประปาโรงงาน, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบประปาโรงงาน, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, บริการระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย, คูล-เทค, ตู้เมนไฟฟ้า, ระบบระบายอากาศ, ระบบอัดลม, ระบบสุขาภิบาล

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

บริษัท คูล-เทค จำกัด  ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบ ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินกิจการในเบื้องต้น ได้ใช้ฐานลูกค้าเดิม ที่ผู้ร่วมทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง จากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้า ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ


COMPANY OVERVIEW

กรรมการผู้จัดการ : นาย เจตน์พร หัชชะวณิช
สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ใบประกอบวิชาชีพ : สามัญวิศวกรไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคาร

ก่อตั้งวันที่          : 7 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ     : ออกแบบ, รับเหมา, ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศ

 

 

สนใจติดต่อ
คูล-เทค บจก.
9/27-28 หมู่ 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ วางระบบประปาโรงงาน : +662 158 7164-5, +668 1616 4763
โทรสาร : +662 158 7037
อีเมลล์ : info@cool-tech.co.th
เว็บไซต์ : cooltech.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.cool-tech.co.th

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15